vineri, 3 iunie 2011

Sunt fluture venit din amintire

Sunt fluture venit din amintire
poezie [ ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de Gabriel Dragnea 
Sunt fluture venit din amintire

Sunt fluture venit din amintire
Ce caut clipa ce-a trecut
Zadarnică speranţă, şovăire
Mi-e trupul obosit de lut.

De câte ori eu aripile-ntind
Îmi pare că mi se lărgeşte zarea
Şi tot zburând cu gândul în trecut
Nu mai găsesc la-ntoarcere cărarea.

Sunt fluture venit din amintire
Ce nu găsesc la-ntoarcere cărarea.